Renovering av huvudvattenledning i tunnel

Renovering av huvudvattenledning i tunnel

Projektledningsuppdrag - Renovering av huvudvattenledning i tunnel

På uppdrag åt Stockholm Vatten och Avfall projektleder vi renoveringen av en DN800 huvudvattenledning i en av Stockholm Vattens ledningstunnlar.

Uppdraget har omfattat projektledning under detaljprojekterings och genomförandefasen.