Projektledning – Utbyggnad av utjämningsmagasin i Huddinge

Projektledning – Utbyggnad av utjämningsmagasin i Huddinge

På uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall har vi ansvarat för projektledningen av utbyggnad av ett utjämningsmagasin i Snättringe (Huddinge). Projektet inleddes som en lösning på marköversvämningar och kapacitetsproblem i dag- och spillvattensystemen i området.

Uppdraget har omfattat projektledning under detaljprojekterings och genomförandefasen.

Kontakta oss gärna för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med dina projekt inom vatten- och avloppssektorn.