Konsultuppdrag – Projektledning av ny huvudvattenledning på Lovön

Konsultuppdrag – Projektledning av ny huvudvattenledning på Lovön

Projektledningsuppdrag - Ny huvudvattenledning på Lovön

På uppdrag åt Stockholm Vatten och Avfall, har vi åtagit oss projektledningen för utbyggnaden av en ny huvudvattenledning som sträcker sig från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet. Ledningen är en av ca 20 delsträckor och en viktig del i det stora pusslet att trygga leveransen av dricksvatten till invånarna i Stockholmsregionen. Planering och projektering pågår, och byggstart planeras till 2026.

För mer information hänvisar vi till projektets hemsida: Ny huvudvattenledning på Lovön

Kontakta oss gärna för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med dina projekt inom vatten- och avloppssektorn.